Hoe werkt een emotioneel gedragspatroon? Het is een proces dat in gang wordt gezet door een aanleiding. Vervolgens spelen er zich in ons allerlei innerlijke reacties af die tot uitdrukking komen in de actie of het gedrag wat erop volgt.

Laten we dit eens bekijken in een voorbeeld: Samen met collega Jan moet je een bedrijfsuitje organiseren. Jan heeft zijn plan al uitgewerkt en weet zeker dat collega’s het leuk zullen vinden. Op het moment dat jij met jouw idee komt zegt hij boos en met luide stem: ‘Dat is een ontzettend stom idee wat helemaal niets gaat worden!’. Stel je eens voor dat dat zou gebeuren. Hoe ga je reageren?

(Neem even de tijd om na te voelen wat dit met jou zou doen)

Misschien vat je de opmerking op als een belediging reageer je terug dat zijn ideeën ook niets zijn. Of misschien slik je je boosheid in waarna je er de rest van de dag last van hebt? Hoe reageer jij?

Het gedragspatroon

Het proces dat plaatsvindt, kan in 5 stappen ontleed worden.
  1. Prikkel: Je ontvangt een prikkel van buiten vanuit je zintuigen. In dit geval het geluid, de woorden en de toon van je collega’s stem.
  2. Gevoelstoon: Direct met de prikkel ontstaat er een onaangenaam gevoel wat niet altijd precies te omschrijven is. Dit kan een onaangenaam gevoel in je buik zijn.
  3. Gedachte / oordeel: Je vindt iets van wat je ervaart. Het geluid, de toon en de woorden worden door jou geïnterpreteerd als beledigend en aanvallend.
  4. Emotie: Je voelt de voor jou, herkenbare emotie opkomen.
  5. Gedrag: De ontstane boosheid wordt geuit of ingeslikt wanneer je niets zegt.
In de volgende blog lees je hoe meditatie je kan helpen om gedrag te veranderen.
Lees verder over Omgaan met emoties.